הוראס גארד משמר הסוסים היה פעם המטכל הבריטי והיום בעיקר מקום לטקסים